Onze rol als deskundige

Wanneer bouwgeschillen zo hoog oplopen waardoor ze voor een rechtbank beslecht dienen te worden, zal de rechtbank doorgaans een expert van Jabjo als deskundige aanstellen.

De zaak wordt voor de eerste maal ingeleid voor de rechtbank en beide partijen geven kort hun standpunten weer. De rechtbank benoemt de deskundige en bepaalt wat hij moet gaan onderzoeken. De deskundige mag alleen optreden binnen het kader van deze opdracht. Er wordt tevens bepaald wat de onkosten van het onderzoek zullen bedragen. Het gaat hier over het algemeen om een voorschot van betrokkenen.

De onkosten zijn voor de meest gerede partij, de partij die wenst dat de procedure zo snel mogelijk vooruit gaat. Uiteindelijk worden de onkosten betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

Na de betaling van de onkosten zal het onderzoek starten. De Rechtsdeskundige zal alle partijen oproepen om aanwezig te zijn op de locatie met de probleemstelling. Hij zal kennis nemen in het kader van hoor en wederhoor van alle partijen en overgaan tot een destructief onderzoek afhankelijk van de oorzaak van de probleemstelling.

Conflictbemiddeling

Om een conflict niet verder te laten escaleren kunt u baat hebben bij conflictbemiddeling. Het biedt o.a. een uitkomst als:

– Twee of meer partijen een geschil hebben dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.

– Als de communicatie tussen de partijen zodanig ernstig is verstoord dat een gesprek onmogelijk is geworden.

– Als geen van de partijen in staat is om de eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit.

– Als partijen in principe bereid zijn om afspraken te maken met de andere partij in samenspraak met een onafhankelijk bureau zoals Jabjo.

Het is te laat voor bemiddeling als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt. Ook als juridische stappen reeds zijn ondernomen kunnen we u bijstaan in het zoeken naar praktische oplossingen.

Vastlegging

De deskundige zal kennis nemen van alle partijen in het kader van hoor en wederhoor en overgaan tot een destructief onderzoek afhankelijk van de oorzaak van de probleemstelling.

Na een grondige studie van het dossier en de probleemstelling wordt er door de deskundige een conceptversie opgesteld. In dit verslag geeft hij al aan wat zijn advies aan de rechtbank of opdrachtgever zal zijn. De betrokken partijen krijgen de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te plaatsen bij de conceptversie. Vervolgens gaat de deskundige het definitieve verslag opstellen. In dit verslag is hij verplicht om antwoord te geven op alle gestelde vragen door de betrokken partijen. In dit verslag staat het definitieve advies aan de rechtbank of opdrachtgever.

Na dit definitieve verslag zullen de raadslieden van de betrokken partijen de rechtbank om een uitspraak vragen. De rechtbank zal alle partijen nogmaals horen over hun opmerkingen. Daarna volgt de uitspraak. De rechtbank bepaalt tevens wie welke onkosten zal moeten vergoeden.

Loopt uw project vast of kunt u niet meer door één deur met uw aannemer of klant?

neem contact op