Gaat u of gaan uw buren verbouwen? Worden er in uw omgeving grote
werkzaamheden uitgevoerd? Vergeet dan de nulmeting niet!

Zijn er werkzaamheden gepland waar mogelijk hevige trillingen uit ontstaan? Laat uw woning (of dat van uw buren) dan eerst controleren op reeds aanwezige scheuren en schade.

Neem contact op

Voorkomen is beter dan genezen

Een nulmeting of ook wel vooronderzoek genoemd wordt uitgevoerd voor aanvang van grote verbouwingen of werkzaamheden. Dit wordt gedaan om geschillen en miscommunicatie uit te sluiten bij gevolgschades. Ook worden eventuele zwakke plekken in de constructie direct duidelijk, en kan hier op geanticipeerd worden.

Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, en er is schade ontstaan bij u of een naastgelegen pand, is meteen duidelijk welke schade te wijten is aan de verbouwing of uitgevoerde werkzaamheden.

Nulmeting bij grondwerkzaamheden door de gemeente

Ook bij werk in opdracht van de gemeente aan bijvoorbeeld straatwerk, riool of infra komt het vaak voor dat er geen opdracht gegeven wordt voor een nulmeting of vooronderzoek bij omwonenden. Het is dan ook raadzaam om dit in eigen beheer uit te laten voeren. U heeft dan aantoonbaar bewijs dat de geleden schade duidelijk het gevolg is van de werkzaamheden als men de woning gaat controleren. Een voor en nacontrole gaan dan ook vaak hand in hand als er sprake is van schade.

Voor en nacontrole als u zelf gaat verbouwen

Verricht u of geeft u opdracht tot sloopwerk, grondwerkzaamheden, heiwerkzaamheden of overige zaken waar schokken en trillingen bij kunnen ontstaan is het raadzaam om de nabijgelegen panden vooraf te controleren op schade en scheuren. U sluit hiermee onnodige geschillen en financiële of juridische procedures uit met omwonenden. Er is gelijk duidelijk welke schade wel of niet toe te kennen is aan uw werkzaamheden.