Advies & Expertise

Metselwerken

Op bakstenen in gemetselde gevels kan een visueel hinderlijke, witte uitslag voorkomen. Hoe ontstaat deze uitslag?

Bij nieuwbouw geldt dat in eerste instantie droging aan het oppervlak plaatsvindt. Indien zich in de muur oplosbare zouten bevinden dan worden die door het water meegevoerd naar de oppervlakte en na verdamping van het water aldaar afgezet. Problemen kunnen voortkomen uit verkeerde mortelkeuze, onjuist gebruik en/of het verkeerd mengen van (prefab-) voegmortels.

Aandacht bij het voegen

Te weinig aandacht voor de uitvoeringskwaliteit kan zwak voegwerk als gevolg hebben. Tijdens de uitvoering ligt de nadruk op productie, waardoor de kwaliteitsaspecten vaak onder druk komen. Mortelkeuze, vochtomstandigheden en menging moeten zorgvuldig worden afgewogen voorafgaand aan het metselen.

witte kalkuitbloei

Vereiste verzadiging doet zich praktisch alleen voor direct na de bouw. Latere regen trekt namelijk van buitenaf in de muur en zal dan de oplosbare materialen verder naar binnen spoelen, daardoor blijft de kans op blijvende uitslag beperkt. Na nieuwbouw kan men daarom het beste enige tijd wachten tot kalk verdwenen is, omdat de kalkuitslag meestal vanzelf verdwijnt.