Heeft u een onafhankelijk onderzoek bij een geschil of schade nodig?

Is er een bouwkundig geschil ontstaan tussen uw aannemer, afbouwmonteur of opdrachtgever en komt u er samen niet uit? Laat dan een onafhankelijke bouwexpert naar de situatie kijken.

Neem contact op

Een geschil of gebrekkige uitvoering is natuurlijk altijd vervelend. Om tot een juiste oplossing te komen is het dan ook noodzakelijk om te achterhalen of er sprake is van fouten, en deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Door een bouwtechnisch expert in te schakelen wordt de situatie op een onderbouwde manier vastgelegd in een onafhankelijk rapport. Het wordt voor de betrokken partijen zo snel duidelijk waar ze aan toe zijn. Het inschakelen van een onafhankelijk bouwkundig expert kan via uw schadeverzekeraar, rechtsbijstandverzekering of door ons direct te benaderen via het contactformulier.

Wat houdt een onafhankelijk expertise onderzoek in?

Juridisch specialisten zoals rechters en advocaten zijn vaak niet voldoende bouwkundig onderlegd om te kunnen oordelen over de aard van eventuele bouwgebreken en schade geschillen.

De expert zal daarom ter plaatse een onderzoek doen naar de aard en omvang van de gemelde klachten of gebreken. Naast het technisch onderzoek wordt in het kader van hoor en wederhoor objectief gekeken naar de standpunten van beide partijen om tot een onafhankelijke conclusie te komen.

Deze conclusie kan dan al niet bindend vastgelegd worden in een rapportage.

Is er reeds een niet bindend advies gegeven, en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u ook bij ons terecht voor een contra expertise.

Het onderzoek bestaat uit:

  • Het ter plaatse onderzoeken van de omvang en oorzaak van de schade
  • De standpunten van de betrokken partijen beoordelen
  • Het bespreken van de te nemen maatregelen om de schade te verhelpen
  • Een rapport opstellen van de waargenomen situatie en bevindingen
  • Het herstel van de schade begroten en naar wens begeleiden
  • Naast het onderzoek ter plaatse kan ook een destructief onderzoek of laboratoriumonderzoek uitgevoerd worden.

Mediation en bemiddeling

Naast het achterhalen van de gebreken of schade kunnen we u ook bijstaan om het geschil onderling tussen u en de wederpartij op te lossen zonder vervelende en langdradige juridische procedures.

Vaak zal de medewerking van een aannemer of opdrachtnemer bij het nemen van juridische stappen verslechteren of soms zelfs geheel stoppen. Men is dan niet meer bereid om te denken in passende oplossingen en zullen herstel voorstellen verdwijnen. Om dit te voorkomen kunt u er ook voor kiezen om ons als bemiddelaar in te schakelen.

Wij spreken de taal van vakspecialisten, juridisch adviseurs en weten wat de consument graag voor ogen heeft. Als geen ander weten we mee te denken in de situatie om tot een oplossing te komen. Een snelle oplossing waar alle partijen mee gebaat zijn zonder de verstandhouding te schaden of in te leveren op kwaliteit.

Mocht het geschil toch leiden tot een juridisch conflict kunt u ook bij ons terecht voor juridisch advies of eventuele bijstand. Onze bedrijfsadvocaat zal samen met u bekijken wat de mogelijke stappen zijn om het traject zo snel mogelijk af te ronden en toe te werken naar het oplossen van de schade of gebreken.