Advies & Expertise

Bouwkundige opnames

Gaat u binnenkort verbouwen of verhuizen? Dan is een bouwtechnische keuring niet geheel onverstandig.

Door uw pand te laten controleren op eventuele gebreken of aandachtspunten weet u precies waar u aan toe bent. Desgewenst kan er een onderhoudsplan voor u opgesteld worden naar aanleiding van de constateringen.

Ook bij werkzaamheden waar mogelijk hevige trillingen uit ontstaan is een controle aan te raden. Laat uw woning (of dat van uw buren) vooraf controleren op reeds aanwezige scheuren en schade om miscommunicatie te voorkomen.

Neem contact op